Plány pro školní rok 2020–2021

Milí rodiče a zájemci o přípravu na přijímací zkoušky, 

nachystali jsme pro vás plán pro nadcházející školní rok 2020–2021.

Osvědčilo se nám zařazení vstupního testu na úplný začátek kurzu. Tímto způsobem dostávají rodiče i děti v říjnu, tedy půl roku před konáním přijímaček, informaci, jak na tom jsou se znalostmi v porovnání s vrstevníky z jiných škol. Školní hodnocení, a proto i známky, se bohužel velmi různí a jednoznačný jedničkář z jedné školy by na jiné škole mohl těžce bojoval o dvojky. Vstupní test tedy ukáže, pro koho bude příprava relativně jednoduchá a kdo bude muset „máknout“.

Nově jsme zařadili Zkoušky nanečisto, které nejsou součástí základního kurzu (přihlašují se i platí zvlášť). Zkoušek nanečisto se mohou zúčastnit i ti, kteří nejsou našimi kurzisty. Hodinová dotace přípravného kurzu zůstává stejná. V kurzu s testy pracujeme, ale úlohy postupně vysvětlujeme a znovu důkladně procvičujeme. 

V případě mimořádné situace (karanténa ve škole) bude kurz pokračovat distanční formou a materiály budou zasílány elektronicky.

Kromě základního kurzu přidáváme i některé matematické workshopy, které byly ve své pilotní podobě v roce 2018/2019 velmi vysoce hodnoceny.

Tak jako v uplynulých letech budeme pružně reagovat na další studijní potřeby dětí a v případě zájmu doplníme i workshopy z českého jazyka nebo další matematická témata.

Hana Výborná, 24. 06. 2020