Plány pro školní rok 2023-2024

Máme za sebou poměrně náročný školní rok. Silné populační ročníky se pomalu přesouvají z přeplněných mateřských a základních škol do další etapy vzdělávání. A stejně jako v předchozích stupních vzdělávání zjišťujeme, že kapacity jsou omezené a přesun komplikovanější, než jsme předpokládali.

Zlehčovat úsilí a stres u přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia je nevhodné, ale přeci jenom v případě neúspěchu se nic zásadního neděje, děti mají ještě minimálně jeden další pokus. Situace deváťáků je odlišná, jedná se o další směřování nejenom jejich vzdělávání, ale do jisté míry i života. A přijímačky ve školním roce 22/23 potrápily nejen mnoho deváťáků, ale i jejich rodiče.

Během jara byla spuštěna naprosto hysterická kampaň sdělovacích prostředků, kdy hodně rodičů získalo dojem, že dostat dítě na preferovanou školu se rovná malému zázraku a dále, že veškerá mimoškolní příprava na přijímačky je bezcenná a je pouze útokem na jejich peněženky.

Vyvolávat obavy je asi zbytečné, ale asi si všichni uvědomujeme, že faktická situace pro školní rok 23/24 bude pravděpodobně podobná. Řešení, která jsou veřejnosti předkládána, jsou o zvýšení počtu přijímaných studentů spíše o jednotky míst než desítky a stovky. Elektronizace v přijímacím řízení snad zkrátí čas čekání na výsledky, ale systematické řešení vzdělávání je naprosto v nedohlednu.

Jednotná přijímací zkouška může být pro nepřipravené žáky šokem. Testuje nejen jejich znalosti, ale i dovednosti (porozumění zadání a formátu). Neznalost či nepochopení formátu zkoušky může znamenat neúspěch i pro nadané žáky. Přitom obsah testů z českého jazyka i matematiky plně vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. Testy neobsahují nic, co by v RVP nebylo obsaženo.

Když to tedy shrneme, známe obsah i formu. Těm žákům, kteří intenzivní prací zlepší obsahové znalosti a zároveň se seznámí s formou zkoušky by neměla přijímací zkouška být zásadní překážkou k přestupu na novou školu.

Je tu však jedno velké ALE…. Je téměř nutné nespoléhat pouze na znalosti získané během školní výuky, ale zahájit i další samostatnou přípravu. Ovšem vsadit na to, že dítě přihlásím do nějakého kurzu a je vše vyřešeno, také neplatí.  Základem úspěchu je motivace, odvaha a touha mít náskok před ostatními. Podpora rodičů, ale i zpětná vazba a kontrola z jejich strany je nedílnou součástí celého procesu.

Naše kurzy dětem nabízí cestu, jak na sobě a svém vzdělání pracovat, jak se porovnávat jenom s těmi nejlepšími, jak najít vůli dostat se mezi elitu. Platí stejně jako ve sportu – čím víc bude natrénováno, tím větší je šance na úspěch. Náš tým se pokusí být pro vaše děti zodpovědným a motivujícím trenérem, který ocení vynaloženou snahu. Těšíme se na všechny, kteří s námi přijdou trénovat.

, 07. 08. 2023