O nás

Jmenujeme se Hana Výborná a Miroslava Smolíková. Spojuje nás dlouholeté přátelství, původní povolání učitelek na základní škole v Dolních Chabrech a nyní lektorství a partnerství v projektu Přijímačky hravě, který funguje od roku 2013.

Mirčina vnoučata a zároveň Hanin syn byli tehdy ve čtvrté třídě a chystali se na osmiletý gympl. Uvědomily jsme si, že i pro velmi chytré a nadané děti může přechod ze základní na střední školu znamenat jednu z nejobtížnějších zkoušek. I dítě s veškerými předpoklady úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na víceleté gymnázium může u přijímaček vyhořet, bude-li zaskočeno strukturou testu nebo prvním větším setkáním se stresem. Proto jsme se rozhodly založit projekt specializovaný na přípravné kurzy, který by žáky na přijímačky připravoval po vědomostní i zkušenostní stránce. Jako učitelky českého jazyka (Mirka) a matematiky a fyziky (Hana) jsme se ujaly lektorování a v roce 2013 otevřely první přípravný kurz na osmiletá gymnázia pro 16 dětí. Úspěšnost byla opravdu úžasná. V dalším roce jsme přidaly přípravný kurz pro žáky sedmých a devátých ročníků a časem zavedly zkoušky nanečisto, na kterých testové soubory společně procházíme, kontrolujeme a vysvětlujeme.


Kurzů se účastnily naše vlastní děti, děti našich přátel, vnoučata i další zájemci, které oslovila rodinná atmosféra a skutečný zájem našeho týmu připravit žáky co nejkvalitněji. Nyní pracujeme ve skupinách 15-20 dětí, abychom si našly čas rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Kurzy Přijímaček hravě nechceme dělat jak na běžícím páse. Žáky, se kterými jsme pracovaly, si pamatujeme a máme radost, když naše spolupráce přináší ovoce.

Náš tým

Ing. Bc. Hana Výborná Ing. Hana Výborná matematika

Jsem absolventka elektrotechnické fakulty ČVUT a následně jsem si doplnila pedagogické vzdělání. Své organizační a pedagogické schopnosti jsem osvědčila v mezinárodních firmách (Philips, UPS) v rámci přípravy manažerských vzdělávacích programů. Po mateřské pauze jsem se začala zabývat vzděláváním dětí. Přípravou dětí na zkoušky na střední i vysoké školy se věnuji již mnoho let.

„Stále učím manažery – dnes však těsně před startem jejich profesní kariéry…..“


Miroslava Smolíková Miroslava Smolíková český jazyk

Jsem učitelka prvního stupně v důchodu. V minulosti jsem pracovala nejen ve školství, ale i jako redaktorka a korektorka dětských časopisů. Jsem autorkou mnoha dětských kulturně naučných programů a soutěžních pořadů. Přípravou žáků na studium na víceletých gymnáziích se zabývám od roku 2012.

„Máme krásnou řeč – pojďme se jí společně naučit….“


Mgr. Veronika Minaříková Mgr. Veronika Minaříková matematika

Miluji přírodu, živou i neživou a matematika je věda, kterou lze většinu přírodních procesů snadno popsat.


Mgr. Eliška Halberštátová Mgr. Eliška Halberštátová matematika

Jsem absolventka oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Kralové s rozšířením o Speciální pedagogiku. Mým velkým koníčkem je moje práce a úplně nejradši učím matematiku…

„Matematika je nejsnažší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“


PaedDr. Věra Vogeltanzová PaedDr. Věra Vogeltanzová český jazyk

Jsem učitelkou 2.stupně ZŠ, s aprobací český jazyk, anglický jazyk a tělesná výchova. Mnohaletou praxi ve výuce a poradenství pro další vzdělávání, jsem využila k vytvoření množství testů a šablon pro výuku českého a anglického jazyka.


 Mgr. Petra Hanspachová Mgr. Petra Hanšpachová český jazyk

Jsem absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Učitelství českého jazyka – dějepisu pro ZŠ a SŠ. V rámci celoživotního vzdělávání jsem na téže fakultě vystudovala Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a SŠ. Během studia na vysoké škole jsem pracovala jako korektorka (týdeník Prague Post) a také jsem se věnovala přípravě dětí k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve školství pracuji od ukončení studia.


Mgr. Radka Křížková Mgr. Radka Křížková český jazyk

Celý profesní život jsem učila český jazyk a dějepis na 2. stupni ZŠ. A celý svůj život stále žasnu nad krásou, vyjadřovacími možnostmi a nekonečnou hloubkou rodného jazyka. A ráda to vše odkrývám i dětem...


Kateřina Bártová Kateřina Bártová český jazyk

Studovala jsem na FFUK obor pedagogika, němčina a nizozemština. Mnoho let jsem působila jako průvodkyně, což mě velmi naplňovalo. V současné době pracuji jako učitelka 2. stupně na ZŠ. Mám dvě dcery, které obě studují na víceletém gymnáziu a které jsem připravovala na přijímací zkoušky z českého jazyka.


Jolana Kučerová Jolana Kučerová Matematika

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studuji zde učitelství matematiky a biologie pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku pro ZŠ a SŠ. Doučovala jsem již na střední škole, kde jsem objevila krásu učení a předávání nových informací dětem.


Vašek Výborný Vašek Výborný Matematika

Jsem studentem ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské a v minulosti také absolventem prvního ročníku Přijímaček Hravě. V průběhu let jsem, jako student osmiletého gymnázia, prověřoval srozumitelnost vytvořených studijních materiálů a testů. Nyní se snažím svoje znalosti a lásku k matematice předávat dál.

„Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět.“ — Galileo Galilei


Adriana Trnková Adriana Trnková Čeština

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ, odkud mám i titul Bc. z oboru Školský management. Učitelství se věnuji již sedmým rokem a zvídavost dětí mě stále nepřestává překvapovat a naplňovat.

"Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“ — Jan Amos Komenský


Anna Salavcová Anna Salavcová Matematika

Jsem studentkou Finanční matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Matematika mě provází celým životem, již v dětství jsem se pro ni nadchla a svou zálibu v ní bych dětem ráda předala.


Barbora Vítová Barbora Vítová Čeština

Jsem studentkou 3. ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Lásku k češtině a knihám jsem v sobě objevila již na základní škole a mohu říci, že studium jazyků je pro mě nejlepší relaxací. Doučování se věnuji v různých formách už 4 roky a práce s dětmi mě velmi naplňuje.

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.“ — Čínské přísloví


Vojta Výborný Vojta Výborný IT podpora

Jsem studentem osmiletého gymnázia a absolventem kurzu Přijímačky Hravě. V průběhu covidu jsem začal pomáhat s přechodem na distanční formu výuky. IT pomoc poskytuji pedagogům v kurzu i v současnosti.