O nás

Jmenujeme se Hana Výborná a Miroslava Smolíková. Spojuje nás dlouholeté přátelství, původní povolání učitelek na základní škole v Dolních Chabrech a nyní lektorství a partnerství v projektu Přijímačky hravě, který funguje od roku 2013.

Mirčina vnoučata a zároveň Hanin syn byli tehdy ve čtvrté třídě a chystali se na osmiletý gympl. Uvědomily jsme si, že i pro velmi chytré a nadané děti může přechod ze základní na střední školu znamenat jednu z nejobtížnějších zkoušek. I dítě s veškerými předpoklady úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na víceleté gymnázium může u přijímaček vyhořet, bude-li zaskočeno strukturou testu nebo prvním větším setkáním se stresem. Proto jsme se rozhodly založit projekt specializovaný na přípravné kurzy, který by žáky na přijímačky připravoval po vědomostní i zkušenostní stránce. Jako učitelky českého jazyka (Mirka) a matematiky a fyziky (Hana) jsme se ujaly lektorování a v roce 2013 otevřely první přípravný kurz na osmiletá gymnázia pro 16 dětí. Úspěšnost byla opravdu úžasná. V dalším roce jsme přidaly přípravný kurz pro žáky sedmých a devátých ročníků a časem zavedly zkoušky nanečisto, na kterých testové soubory společně procházíme, kontrolujeme a vysvětlujeme.


Kurzů se účastnily naše vlastní děti, děti našich přátel, vnoučata i další zájemci, které oslovila rodinná atmosféra a skutečný zájem našeho týmu připravit žáky co nejkvalitněji. Nyní pracujeme ve skupinách 12–15 dětí, abychom si našly čas rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Kurzy Přijímaček hravě nechceme dělat jak na běžícím páse. Žáky, se kterými jsme pracovaly, si pamatujeme a máme radost, když naše spolupráce přináší ovoce.

Náš tým

Ing. Bc. Hana Výborná Ing. Hana Výborná matematika

Jsem absolventka elektrotechnické fakulty ČVUT a následně jsem si doplnila pedagogické vzdělání. Své organizační a pedagogické schopnosti jsem osvědčila v mezinárodních firmách (Philips, UPS) v rámci přípravy manažerských vzdělávacích programů. Po mateřské pauze jsem se začala zabývat vzděláváním dětí. Přípravou dětí na zkoušky na střední i vysoké školy se věnuji již mnoho let.

„Stále učím manažery – dnes však těsně před startem jejich profesní kariéry…..“


Miroslava Smolíková Miroslava Smolíková český jazyk

Jsem učitelka prvního stupně v důchodu. V minulosti jsem pracovala nejen ve školství, ale i jako redaktorka a korektorka dětských časopisů. Jsem autorkou mnoha dětských kulturně naučných programů a soutěžních pořadů. Přípravou žáků na studium na víceletých gymnáziích se zabývám od roku 2012.

„Máme krásnou řeč – pojďme se jí společně naučit….“


Mgr. Veronika Minaříková Mgr. Veronika Minaříková matematika

Miluji přírodu, živou i neživou a matematika je věda, kterou lze většinu přírodních procesů snadno popsat.


Mgr. Eliška Halberštátová Mgr. Eliška Halberštátová matematika

Jsem absolventka oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Kralové s rozšířením o Speciální pedagogiku. Mým velkým koníčkem je moje práce a úplně nejradši učím matematiku…

„Matematika je nejsnažší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“


PaedDr. Věra Vogeltanzová PaedDr. Věra Vogeltanzová český jazyk

Jsem učitelkou 2.stupně ZŠ, s aprobací český jazyk, anglický jazyk a tělesná výchova. Mnohaletou praxi ve výuce a poradenství pro další vzdělávání, jsem využila k vytvoření množství testů a šablon pro výuku českého a anglického jazyka.


 Mgr. Petra Hanspachová Mgr. Petra Hanšpachová český jazyk

Jsem absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Učitelství českého jazyka – dějepisu pro ZŠ a SŠ. V rámci celoživotního vzdělávání jsem na téže fakultě vystudovala Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a SŠ. Během studia na vysoké škole jsem pracovala jako korektorka (týdeník Prague Post) a také jsem se věnovala přípravě dětí k přijímacím zkouškám na střední školy. Ve školství pracuji od ukončení studia.


Daniela Kroftová Daniela Kroftová český jazyk

Jsem absolventka konzervatoře a pracuji v kultuře a ve školství. Mám mnohaletou zkušenost s prací s dětmi, zabývám se dětskou psychologií a kineziologií.


Adriana Trnková Adriana Trnková český jazyk

Jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru Andragogika a management vzdělávání. Pracuji jako učitelka a školní asistent v mateřské škole.


Pavel Trnka Pavel Trnka český jazyk

Jsem studentem České Zemědělské Univerzity v Praze. K Přijímačkám Hravě jsem se dostal díky svému mladšímu bratrovi, kterého jsem připravoval na studium osmiletého gymnázia Malostranská, a to úspěšně.


Petra Brožková Mgr. Petra Brožková český jazyk

Jsem absolventka PedF UK v Praze. Od ukončení studia pracuji ve školství. Děti jsou mou inspirací, proto práce s nimi naplňuje většinu mého volného času, ať už jde o pořádání letních táborů, zážitkových exkurzí nebo přípravu dětí na SŠ či k maturitě.


Vašek Výborný Vašek Výborný organizace a kontrola
srozumitelnosti
studijních materiálů

Jsem student osmiletého gymnázia a prověřuji srozumitelnost vytvořených studijních materiálů a testů.


Sváťa Čech Sváťa Čech organizace a kontrola
srozumitelnosti
studijních materiálů

Jsem student gymnázia a v letošním roce maturuji. Tak jako Vašek, ověřuji srozumitelnost materiálů a pomáham s administrativou.