Přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy

Přihlásit se na kurz

Má-li vaše dítě namířeno na gymnázium nebo na vysněnou střední školu, je důležité, aby ho při přijímačkách nic nepřekvapilo. I žáka se sebelepšími znalostmi může test zaskočit, pokud se včas neseznámí se strukturou testu. Přípravné kurzy na přijímací zkoušky poskytují nejen nové vědomosti, ale také rady, jak se v testu zorientovat a jak postupovat při zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji.

Součástí kurzu je příprava z matematiky a příprava z českého jazyka. První část kurzu, 20 vyučovacích hodin, slouží k sjednocení a prohloubení znalosti v jednotlivých oblastech. V druhé části věnujeme 24 hodin řešení unikátních testů přizpůsobených jednotné státní zkoušce. Kapacita každé skupiny je max. 15 žáků.

V první polovině kurzu procvičujemě stěžejní látku a zaměřujeme se také na nové učivo, které je zahrnuto do přijímacího testu, ale ve škole ho žáci nestihli probrat. Náplní druhé části kurzu je vypracovávání ukázkových testů. Tvorba testů probíhá pod naším vedením s ohledem na typové úlohy z loňských ročníků přijímacích zkoušek.

Kromě opakování a procvičování problematických úloh se soustředíme také na novou látku, se kterou se ne všichni žáci devátých ročníků setkali. Druhá polovina kurzu je zaměřena na vypracovávání testů s následným vyhodnocením. Tvorba ilustračních testů probíhá pod naším vedením se zřetelem k typovým úlohám.

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci.”

U nás je to obráceně. Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
L. S. /syn přijat na SPŠE Ječná a SSPŠ na Smíchově

Štěpán se dostal na obě průmyslovky - Ječná ( 9. z cca 220), na Smíchovské průmyslovce (58. z cca 400), tam také nakonec jde.

Za vše moc díky! Doporučujeme dál!

B. T. /syn přijat na PORG Libeň

Dobrý den,

náš Adam se dostal na PORG Libeň a na Gymnázium Evolution Sázavská. Chodit bude na PORG, kam chodí i naše nejstarší dcera. Díky za pomoc s přípravou! I když jeho výsledky ve vaší tabulce byly vždy průměrné, dopadlo to nakonec dobře.

Zdravím a děkuji i paní učitelce Smolíkové.

J. K. / dcera přijata na gymnázia Duhovka

Dobrý den,

Laura se hlásila na Gymnazium Českolipska….tam se bohuzel nedostala. Druhe gymnazium bylo Duhovka, tam ji vzali. Chtela bych Vám alespoň touto cestou podekovat za praci, ktera sklidila uspech:)

J. R. /syn přijat na gymnázium Nad Štolou

Dobrý den,

vím, že moje zpravodajování o Lukášově přijetí na základě odvolání trvalo dlouho. Vězte, ale, že jsme se to dozvěděli až teď = právě dorazila pošta. Píši hned. Na základě odvolání je přijat na Gymnázium Nad Štolou Praha 7.

Děkujeme za péči, kterou jste mu věnovali a přeji krásné prázdniny.
+
LekceČeský jazykMatematika
1 7. 10. 2020 (90 minut)

Vstupní test
Stavba slova a související pravopis, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma

14. 10. 2020 (90 minut)

Vstupní test
Aritmetické operace v oboru reálných čísel, číselné výrazy, mocniny

2 21. 10. 2020 (90 minut)

Slovní druhy, nepravidelnosti se skloňováním podstatných jmen, skloňování slov přijatých a cizích vlastních jmen

4. 11. 2020 (90 minut)

Algebraické výrazy a jejich úpravy, rozklad na součin

3 11. 11. 2020 (90 minut)

Psaní velkých písmen, slovesný vid, slovesné třídy, vzory, pravopis koncovek

18. 11. 2020 (90 minut)

Rovnice, slovní úlohy řešené rovnicemi

4 25. 11. 2020 (90 minut)

Věta jednoduchá, věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, větné členy

2. 12. 2020 (90 minut)

Geometrie v rovině, obsahy a obvody, Pythagorova věta

5 8. 12. 2020 (90 minut)

Souvětí podřadné, souvětí souřadné, základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět, hlavní zásady českého slovosledu

16. 12. 2020 (90 minut)

Tělesa - objem a povrch

Testová část
1 6. 1. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

13. 1. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

2 20. 1. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

27. 1. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

3 3. 2. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

10. 2. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

4 17. 2. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

24. 2. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

5 10. 3. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

17. 3. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

6 24. 3. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

7. 4. 2021 (90 minut)

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

Opakovací část – zaostřeno na nejasnosti

Zdůrazňujeme důležitost učení se v souvislostech několika smysly najednou. Výhodou opakování na přijímačky s pedagogem je okamžitá zpětná vazba, možnost diskuze, pravidelnost výuky a doporučení, co při přípravě neopomenout. Každá lekce je doplněna pracovní listy k domácí přípravě, které nabízejí orientaci v látce.

Testovací část – test od testu lepší skóre

V druhé části se s deváťáky zaměřujeme na ukázkové testy, které řeší v omezeném čase a prostředí podobném přijímací zkoušce. Své odpovědi žáci zapisují do testu i do záznamového archu, který se odevzdá. V druhé hodině úlohy z testového sešitu vysvětlujeme. Výsledky testů jsou poté pro rodiče dostupné online. Testové soubory připravujeme na každý týden jiné a typově je přizpůsobujeme přijímacímu řízení.

Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese

Učitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy St 14:30– 16:05
ZŠ Chabry, Praha 8
Říjen–Březen (44 hodin) 7. 10. 2020–7. 4. 2021 5 500 Kč Obsazeno Máte-li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz
Přípravné kurzy na čtyřletá gymnázia a střední školy Pá 14:30– 16:05
ZŠ Chabry, Praha 8
Říjen–Duben (44 hodin) 9. 10. 2020–9. 4. 2021 5 500 Kč Obsazeno Máte-li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz

Slevy a platební podmínky

Cena za návštěvu samostatné lekce je 280 Kč. Pro sourozence poskytujeme slevy.

Částku 5500 Kč v jedné platbě proveďte převodem na účet u České spořitelny, číslo účtu: 2961654053/0800 (variabilní symbol 04) a to do 14 dnů od potvrzení závazné příhláškyDo poznámky uveďte jméno dítěte.

V případě mimořádné situace (karanténa ve škole) bude kurz pokračovat distanční formou a materiály budou zasílány elektronicky.