Časová osa

Průvodce pro školní rok 2022/2023
Září

Podat přihlášku na kurz pro snadnější zvládnutí přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy. Příprava v kurzu se doporučuje vzhledem k náročnosti zkoušek, které děti čekají. Většina z nich se setká vůbec poprvé s tak náročným testem.


Říjen

Zahájení kurzu – Přijímačky hravě. Od října do konce prosince opakujeme a vysvětlujeme látku, která je v plánech jednotlivých ročníků. Zaměřujeme se i na látku, která se v plánech školy do termínu zkoušek neprobere, ale v testech bývá.

Přes internet si zjistit informace o termínech Dnů otevřených dveří na středních školách a zapsat si termíny do kalendáře. Dny otevřených dveří probíhají většinou již od listopadu. Ve školách se setkáte nejen s pedagogy, ale uvidíte, v jakém prostředí bude vaše dítě studovat. Jaké přednosti má ta která škola. Informace na www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/praha.


Listopad

Navštívit výstavu SCHOLA PRAGENSIS, přesný termín konání na www.scholapragensis.cz. Tato výstava je určena především žákům 9. tříd a jejich rodičům. Na výstavě jsou prezentovány střední školy zřizované hl. městem Praha.

Přehled o všech studijních nabídkách pro jednotlivé kraje naleznete na také www.atlasskolstvi.cz/stredniskoly.

Pokud se vaše dítě hlásí na školu s talentovými zkouškami, je nutné podat přihlášku do 30. 11.


Prosinec

Navštívit dny otevřených dveří na vybraných školách.

Strávit příjemný advent i Vánoce, ALE pokračovat v přípravě. Dva týdny vánočních prázdnin mohou být dobou, kdy se mnoho zapomene. Zkusit nenásilné opakování a procvičování prostřednictvím různých programů na internetu, projít si materiály z předchozích lekcí Přijímaček hravě.


Leden

V lednu probíhají talentové zkoušky na středních školách.

Vedle našich přípravných kurzů začínají ZKOUŠKY NANEČISTO – děti se učí pracovat s testem a zvládat časovou náročnost. Testy jsou typově podobné testům z Cermatu. Součástí lekce je bezprostřední vyhodnocení testů a následné vysvětlení správného řešení.


Únor

Vyplnit přihlášky na vybrané střední školy a spolu s přílohami je včas odevzdat třídnímu učiteli, příp. výchovnému poradci. Přihlášky a vzor na vyplnění najdete na stránkách www.mšmt.cz

Termín podání přihlášky je 1. března.


Březen

Sice je již málo času na přípravu, ale pokud dítě navštěvuje kurz a pravidelně se od října připravuje – stačí 30 minut třikrát týdně, nemusíte mít obavy.

Podle výsledku v naší výsledkové listině můžete srovnat práci svého dítěte a ostatních a zaměřit se na témata, která činí největší problém.


Duben

Příprava vrcholí… Úspěch přeje připraveným, ale také vyrovnaným. Tedy rada pro období těsně před zkouškami zní: nezvyšovat stres, ani u dětí, ani u rodičů. Dva dny před zkouškou už žádné učení, ale příjemná relaxace, kultura, sport.