Slovní úlohy pro osmiletá gymnázia

Termín

Slovní úlohy 7.1.2023
ZŠ Chabry, ul. Spořická
09:00–⁠12:00 700 Kč
Obsazeno
Přihlaste se on-line
nebo na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz

Platební a organizační podmínky

Přihlášením k výuce odesláním závazné přihlášky, uděluje zákonný zástupce souhlas s případným nahráváním výukových videí, jejichž součástí může být i jeho nezletilé dítě. Videa budou využita pouze pro výuku v rámci kurzu Přijímačky Hravě.

Místo

ZŠ Praha – Dolní Chabry, Praha 8, ulice Spořická 34/400