Plány pro školní rok 2019–2020

Na základě zpětné vazby vás klientů, jsme se v nacházejícím kurzu rozhodli pro několik dílčích změn.

Především zařazujeme na úplný začátek kurzu vstupní test. Děti i rodiče tak dostanou v říjnu, tedy půl roku před konáním přijímaček informaci, jak na tom jsou se znalostmi v porovnání s vrstevníky z jiných škol. Bohužel školní hodnocení a tedy i známky se velmi různí a jednoznačný jedničkář z jedné školy, by na jiné škole pravděpodobně těžce bojoval o dvojky. Vstupní test tedy ukáže, pro koho bude příprava relativně jednoduchá a kdo bude muset „máknout“.


Dále jsme snížili počet kontrolních Zkoušek nanečisto, ale naopak zvýšili počet lekcí, kdy děti budou pracovat na jednotlivých testových úlohách pod vedením učitele.


Kromě základního kurzu přidáváme i některé matematické Workshopy, které byly ve své pilotní podobě v uplynulém roce velmi vysoce hodnoceny.


Tak jako v uplynulých letech budeme pružně reagovat na další studijní potřeby dětí a případně doplníme i Workshopy z českého jazyka, nebo další matematická témata.

Hana Výborná, 20. 05. 2019