Přípravné kurzy na šestiletá gymnázia

Přihlásit se na kurz

Chystáte-li se na přijímačky na šestileté gymnázium, je důležité nepodcenit seznámení se s typovými úlohami a ukázkovými testy. Přípravné kurzy na víceletá gymnázia umožňují získat nejen potřebné vědomosti a rady, jak k přijímací zkoušce přistoupit, ale také klidnou mysl a zdravé seběvědomí, které usnadňují úspěšné přijetí na gymnázium.

Příprava se přijímačky se dělí na výuku matematiky a výuku českého jazyka. V prvních 20 hodinách výuky (říjen–prosinec) v každém předmětu prohlubujeme znalosti a klademe důraz na opakování. V druhé části věnujeme 24 vyučovacích hodin řešení testových souborů. Výhodou jsou je max. kapacita 15 žáků ve skupině.

V první polovině kurzu procvičujemě stěžejní látku a zaměřujeme se také na nové učivo, které je zahrnuto do přijímacího testu, ale ve škole ho žáci nestihli probrat. Náplní druhé části kurzu je vypracovávání ukázkových testů. Tvorba testů probíhá pod naším vedením s ohledem na typové úlohy z loňských ročníků přijímacích zkoušek.

Opakování na přijímačky s učitelem, který na gymnázium úspěšně připravil již stovky žáků, je smysluplná investice do vědomostí a vnitřní motivace dítěte. Odhodlaný žák s dobrým pocitem ze zodpovědné přípravy zvyšuje svou šanci na úspěch.

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci”

U nás je to obráceně. Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
M.J. /přijata na gymnázium Českolipská

Dobrý den, moc děkujeme za hodiny přípravy i za držení palců. Bětka se dostala na Českolipskou, byla v celkovém pořadí čtrnáctá. Naše druhá volba bylo gymnázium Nad štolou. Poslední přijatý měl 106 bodů, Bětka 105. Myslím, že by se určitě dostala na odvolání, ale nepodávali jsme ho, protože Českolipská byla naše první volba.

Ještě jednou díky, přejeme spoustu milých a chytrých žáčků.

I.H. /přijat na gymnázium Ústavní

Dobrý večer,

ráda Vám oznamuji, že Vítek složil pěkně zkoušky na obou vybraných gymnáziích – na Ústavní 87% z celkového počtu, který mohl získat, a na Špitálské 82,25 %. Přesto to bohužel letos ani na jedné ze škol nestačilo, tento rok přišly ke zkouškám samé šikovné děti. Nicméně na Ústavní měl Vítek stejný počet bodů jako další tři studenti, kteří byli „nad čarou“ a další jeden, který skončil „pod“ a Vítek se téměř okamžitě nad čáru dostal také, takže je přijatý.

A mimochodem pronesl, že „se mu nejspíš přeci jen bude stýskat po sobotách v Chabrech, že to bylo celkem fajn a že paní učitelky byly příjemné…”.

Děkuji Vám za půlroční přípravu, je znát, že jste všichni, Vy – kantorky, i děti, odvedli kus práce.

J.K. /přijata na gymnázium Litoměřická

Milé paní učitelky,

Tobiáš se dostal na Gymnázium Litoměřická (z cca 320 dětí byl 19.!!! a na odvolání i na Arcibiskupské gymnázium (zde skončil původně těsně „pod čarou“), kam po prázdninách nastoupí. Tímto Vám velice děkujeme za Vaše zásluhy na tomto úspěchu a přejeme Vám hodně sil do Vaší další bohulibé činnosti.

A mimochodem pronesl, že „se mu nejspíš přeci jen bude stýskat po sobotách v Chabrech, že to bylo celkem fajn a že paní učitelky byly příjemné…”.

Děkuji Vám za půlroční přípravu, je znát, že jste všichni, Vy – kantorky, i děti, odvedli kus práce.
Jak probíhá opakování učiva

Žáci sedmého ročníku jsou obvykle motivovanější a projevují vlasní iniciativu připravit se na přijímačky co nejlépe. Při opakování na přijímací zkoušky zdůrazňujeme propojování souvislostí a vedeme žáky k diskuzi nad úlohami. Žáci si odnášejí domácí úkoly na procvičení, pracovní listy, které fungují zároveň jako výukový materiál, a odkazy na zdroje při domácí přípravě.

Jak probíhá testovací část

Žáci zapisují odpovědi do testového sešitu i do záznamového archu, který odevzdávají. V druhé hodině test společně procházíme, vysvětlujeme a žáci označují své chyby, ke kterým se později můžou vrátit. Výsledky testů jsou poté pro rodiče dostupné online.

Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese

Učitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na šestiletá gymnázia So 09:00 - 12:15
(každou druhou sobotu)

ZŠ Chabry, Praha 8
Říjen - Březen (44 hodin) 12. 10. 2019 - 28. 03. 2020 5 500 Kč Obsazeno Máte li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
nebo na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz

Slevy a platební podmínky

Cena za kurz je 5 500 Kč. Uvedenou částku uhraďte převodem na účet u České spořitelny, číslo účtu: 2961654053/0800 (variabilní symbol 06) a to do 14 dnů od potvrzení závazné přihlášky. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Pro sourozence poskytujeme slevy.

Cena za návštěvu samostatné lekce je 280 Kč. Cena za návštěvu sobotní dvoulekce je 550 Kč. Účast je možná pouze v případě volných kapacit. Nutné předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.