Přípravné kurzy na šestiletá gymnázia

Přihlásit se na kurz

Chystáte-li se na přijímačky na šestileté gymnázium, je důležité nepodcenit seznámení se s typovými úlohami a ukázkovými testy.Přípravné kurzy na víceletá gymnázia umožňují získat nejen potřebné vědomosti a rady , jak k přijímací zkoušce přistoupit, ale také klidnou mysl a zdravé seběvědomí , které usnadňují úspěšné přijetí na gymnázium.

Příprava se přijímačky se dělí na výuku matematiky a výuku českého jazyka.V prvních 20 hodinách výuky (říjen–prosinec) v každém předmětu prohlubujeme znalosti a klademe důraz na opakování.V druhé části věnujeme 24 vyučovacích hodin řešení testových souborů .Výhodou jsou je max.kapacita 20 žáků ve skupině.

V první polovině kurzu procvičujemě stěžejní látku a zaměřujeme se také na nové učivo , které je zahrnuto do přijímacího testu, ale ve škole ho žáci nestihli probrat.Náplní druhé části kurzu je vypracovávání ukázkových testů .Tvorba testů probíhá pod naším vedením s ohledem na typové úlohy z loňských ročníků přijímacích zkoušek.

Opakování na přijímačky s učitelem, který na gymnázium úspěšně připravil již stovky žáků, je smysluplná investice do vědomostí a vnitřní motivace dítěte.Odhodlaný žák s dobrým pocitem ze zodpovědné přípravy zvyšuje svou šanci na úspěch.

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob.Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci”

U nás je to obráceně.Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
J.H. / dcera přijata na šestileté gymnázium

Ráda bych Vám poděkovala za pomoc s přípravou Marušky na přijímačky.Přijali ji na obě šestiletá gymnázia, na která se hlásila :) Na přípravu do Chaber jezdila moc ráda, z výuky byla opravdu nadšená.Děkujeme!

V.K. / syn přijat na gymnázia Nad Štolou a Na Pražačce

S nesmírným potěšením Vám oznamuji, že můj syn Vojtěch, který letos navštěvoval Vaše přípravné kurzy (již podruhé), byl přijat na obě gymnázia, na která se přihlásil.Na gymnáziu Nad Štolou skončil 24.z 316 dětí (s celkovým počtem 103 body, 13 za vysvědčení, 33 z matematiky, 41 z českého jazyka, 16 ze všeobecného přehledu) a na gymnáziu Na Pražačce ve třídě s rozšířenou výukou německého jazyka skončil 21.ze 173 dětí (s celkovým počtem 766 bodů, 100 za vysvědčení, 297 z matematiky, 369 z českého jazyka).Zároveň bych na příští školní rok ráda přihlásila do sobotního kursu na osmiletá gymnázia svého mladšího syna.

M.J. / dcera přijata na gymnázium Českolipská

Dobrý den, moc děkujeme za hodiny přípravy i za držení palců.Bětka se dostala na Českolipskou, byla v celkovém pořadí čtrnáctá.Naše druhá volba bylo gymnázium Nad štolou.Poslední přijatý měl 106 bodů, Bětka 105.Myslím, že by se určitě dostala na odvolání, ale nepodávali jsme ho, protože Českolipská byla naše první volba.

Ještě jednou díky, přejeme spoustu milých a chytrých žáčků.

I.H. / syn přijat na gymnázium Ústavní

Dobrý večer,

ráda Vám oznamuji, že Vítek složil pěkně zkoušky na obou vybraných gymnáziích – na Ústavní 87% z celkového počtu, který mohl získat, a na Špitálské 82,25 %.Přesto to bohužel letos ani na jedné ze škol nestačilo, tento rok přišly ke zkouškám samé šikovné děti.Nicméně na Ústavní měl Vítek stejný počet bodů jako další tři studenti, kteří byli „nad čarou“ a další jeden, který skončil „pod“ a Vítek se téměř okamžitě nad čáru dostal také, takže je přijatý.

A mimochodem pronesl, že „se mu nejspíš přeci jen bude stýskat po sobotách v Chabrech, že to bylo celkem fajn a že paní učitelky byly příjemné…”.

Děkuji Vám za půlroční přípravu, je znát, že jste všichni, Vy – kantorky, i děti, odvedli kus práce.

J.K. / dcera přijata na gymnázium Litoměřická

Milé paní učitelky,

Tobiáš se dostal na Gymnázium Litoměřická (z cca 320 dětí byl 19.!!! a na odvolání i na Arcibiskupské gymnázium (zde skončil původně těsně „pod čarou“), kam po prázdninách nastoupí.Tímto Vám velice děkujeme za Vaše zásluhy na tomto úspěchu a přejeme Vám hodně sil do Vaší další bohulibé činnosti.

A mimochodem pronesl, že „se mu nejspíš přeci jen bude stýskat po sobotách v Chabrech, že to bylo celkem fajn a že paní učitelky byly příjemné…”.

Děkuji Vám za půlroční přípravu, je znát, že jste všichni, Vy – kantorky, i děti, odvedli kus práce.
+
LekceČeský jazykMatematika
Výuková část
1 21.10.2023

Shoda přísudku s podmětem, psaní bě, bje, pě,….předpony a předložky s/z, zájmena, číslovky

21.10.2023

Aritmetické operace - zlomky a desetinná čísla

2 04.11.2023

Ohebné a neohebné slovní druhy, důraz na slovesa, rod činný a trpný

04.11.2023

Aritmetické operace - celá čísla, racionální čísla

3 18.11.2023

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech, procvičování pravopisu i - y

18.11.2023

Geometrie v rovině - obsahy a obvody, osová a středová souměrnost

4 02.12.2023

Slovo a jeho věcný význam, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma

02.12.2023

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, slovní úlohy

5 16.12.2023

Stavba věty, základní a rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět

16.12.2023

Procenta

Testová část
6 13.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

13.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

7 27.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

27.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

8 10.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

10.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

9 24.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

24.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

10 09.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

09.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

11 23.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

23.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

Opakování učiva –⁠ klademe důraz na časté chyby

Žáci sedmého ročníku jsou obvykle motivovanější a projevují vlasní iniciativu připravit se na přijímačky co nejlépe.Při opakování na přijímací zkoušky zdůrazňujeme propojování souvislostí a vedeme žáky k diskuzi nad úlohami.Žáci si odnášejí domácí úkoly na procvičení, pracovní listy , které fungují zároveň jako výukový materiál, a odkazy na zdroje při domácí přípravě.

Testovací část –⁠ test od testu vyšší skóre

Žáci při lekci postupně vypracovávají testové otázky, odpovědi si zapisují do záznamového archu, který je k vytištění připraven v Google Učebně.Po vypracování části testu otázky společně procházíme a vysvětlujeme chyby, správná řešení a postupy.Při lekci žáci vypracují test celý a pro další kontrolu jej mají po lekci k dispozici opět v Google Učebně spolu s dalšími materiály pro domácí přípravu a případně mohou zhlédnout video celé lekce , která se vždy nahrává.K jednotlivým lekcím se mohou vracet, protože jsou videa a další materiály k dispozici po celou dobu konání kurzu.

Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese

Učitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na šestiletá gymnázia (online) So 09:00–12:15
(každou druhou sobotu)
Říjen–Březen (44 hodin) 21.10.2023 – 23.03.2024 6 500 Kč Přihlásit se
Návod k registraci

Platební a organizační podmínky

Přihlášením k výuce odesláním závazné přihlášky, uděluje zákonný zástupce souhlas s případným nahráváním výukových videí, jejichž součástí může být i jeho nezletilé dítě.Videa budou využita pouze pro výuku v rámci kurzu Přijímačky Hravě.