Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia

Přihlásit se na kurz

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium můžou pro dítě v páté třídě znamenat jejich první větší setkání se stresem. Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia žákům poskytují nejen potřebné znalosti a tipy, jak přijímačky zvládnout co nejlépe, ale také klid a sebedůvěru, která je stejně důležitá jako zodpovědná příprava.

Přípravný kurz obsahuje přípravu na testy z matematiky a testy z češtiny. Skládá se ze dvou částí. První část, 20 vyučovacích hodin, probíhá od října do konce kalendářního roku, ve které prohlubujeme znalosti a doháníme neprobranou látku. V druhé části věnujeme 24 hodin výuky vyplňování testových souborů. Setkáváme se v pátky a soboty v malých skupinách v počtu max. 20 dětí.

V první části klademe důraz na opakování a procvičování stěžejních témat. Zaměřujeme se také na novou látku, se kterou se na ZŠ nemusí žáci setkat, ale v přijímacím testu se vyskytuje. Náplní druhé části je vypracovávání ilustračních testů. Tvorba testů probíhá pod naším vedením se zřetelem k typickým příkladům, které se objevují na zkoušce.

Opakování na přijímačky se zkušeným pedagogem je smysluplná podpora nejen vědomostí žáka, ale také jeho vnitřní motivace. Předáme vám rady, na co se soustředit a jak si rozvrhnout čas při samotné zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji.

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci.”

U nás je to obráceně. Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
M.K. /přijata na gymnázium Ústavní

Dobrý den, paní učitelko, dcera Eliška docházela k Vám a paní učitelce Smolíkové na přípravu k přijímacím zkouškám.

Sice s časovým odstupem, ale přece jen dávám vědět, jak dopadla. Hlásila se na Českolipskou a na Ústavní. Oba typy přijímacích zkoušek složila a splnila kritéria pro přijetí. Na Českolipské ale i přesto byla hodně pod čarou a na Ústavní sedmá pod čarou se ztrátou jednoho bodu oproti poslednímu nad čarou. Podali jsme odvolání a následně je na gymnázium Ústavní přijatá. Děkujeme mockrát za pečlivou přípravu. Jsem přesvědčená, že úspěšné složení zkoušek se jí podařilo právě na základě zkušeností z doučování.

Zdravím Vás.

K.M. /přijata na gymnázium Českolispoká

Milé paní učitelky, omlouvám se, že reaguji až teď, ale alespoň dobrými zprávami. Adélka skládala přijímací zkoušky na Gymnázium Českolipská a Ústavní. Byla úspěšná na obou školách. Volbu jsem pak nechala na ní a rozhodla se pro Českolipskou. To, že šla na přijímačky dobře připravená, s klidem a v pohodě je jistě i Vaše zásluha. Koncepce celého doučovacího kurzu byla perfektní a určitě jí v přípravě hodně pomohl.

Děkujeme za Váš pozitivní přístup a profesionalitu. Rozhodně Vás budeme ve svém okolí chválit a doporučovat.

Přejeme hodně spokojených studentů.

J.A. /přijaté na gymnázium Českolispoká

hlásím dobrou zprávu na gymnázium Českolipská se dostal Petr A., Pavlína K. i Veronika K.

Připravka jim prospěla.

Děkujeme.
+
LekceČeský jazykMatematika
Výuková část
1 08. 10. 2021

Vstupní test
Pravopis – zdvojené souhl., psaní bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně, předpony s, z, předložky s,z

15. 10. 2021

Vstupní test
Obor přirozených čísel – aritmetické operace, číselná osa

2 22. 10. 2021

Psaní i a y po obojetných souhláskách, pravopis koncovek

05. 11. 2021

Základní geometrické pojmy, konstrukce rovnoběžek, kolmic, obdélníku, čtverce, trojúhelníku a kružnice

3 12. 11. 2021

Tvarosloví – slovní druhy, skloňování podst.jm., příd.jm. a mluvnické kategorie sloves

19. 11. 2021

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, povrch krychle a kvádru, určování obsahů pomocí čtvercové sítě

4 26. 11. 2021

Zájmena a číslovky – druhy a pravopis

03. 12. 2021

Zlomky, desetinná čísla, vztah des. čísla a des. zlomku

5 10. 12. 2021

Skladba – věta, základní sklad. dvojice, shoda přísudku s podmětem, souvětí, přímá řeč

17. 12. 2021

Převody jednotek, sledování závislostí, odečítání hodnot z grafu, slovní a logické úlohy

Testová část
1 07. 01. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

14. 01. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

2 21. 01. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

28. 01. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

3 11. 02. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

18. 2. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

4 25. 2. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

04. 3. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

5 11. 03. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

18. 03. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

6 25. 03. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

01. 04. 2022

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

Opakovací část –⁠ zaostřeno na nedostatky

Opakování na přijímací zkoušky pomáhá páťákům ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při hravém interaktivním vyučování se snažíme, aby děti zapojily více smyslů najednou a urychlily tak proces zapamatování. Žáci domů dostávají úkoly na procvičení, pracovní listy, ze kterých se mohou připravovat a odkazy na zdroje, ze kterých čerpají při domácí přípravě.

Testovací část – test od testu lepší výsledek

Žáci při lekci postupně vypracovávají testové otázky, odpovědi si zapisují do záznamového archu, který je k vytištění připraven v Google Učebně. Po vypracování části testu otázky společně procházíme a vysvětlujeme chyby, správná řešení a postupy. Při lekci žáci vypracují test celý a pro další kontrolu jej mají po lekci k dispozici opět v Google Učebně spolu s dalšími materiály pro domácí přípravu a případně mohou zhlédnout video celé lekce, která se vždy nahrává. K jednotlivým lekcím se mohou vracet, protože jsou videa a další materiály k dispozici po celou dobu konání kurzu.


Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese
Ukázky z kurzu

Ukázka testů na domácí procvičováníUčitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (distančně) Pá 14:30–16:05 Říjen–Duben (40 hodin)08. 10. 2021–01. 04. 2022 5 500 Kč Obsazeno Máte-li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz
Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (distančně) So 09:00–12:15
(každou druhou sobotu)
Říjen–Březen (44 hodin) 09. 10. 2021–25. 03. 2022 5 500 Kč Obsazeno Máte-li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz

 

Slevy a platební podmínky

Cena za kurz je 5 500 Kč. Uvedenou částku uhraďte převodem na účet u České spořitelny, číslo účtu: 2961654053/0800 (variabilní symbol 08) a to do 14 dnů od potvrzení závazné přihlášky. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Pro sourozence poskytujeme slevy.