Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia

Přihlásit se na kurz

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium můžou pro dítě v páté třídě znamenat jejich první větší setkání se stresem.Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia žákům poskytují nejen potřebné znalosti a tipy, jak přijímačky zvládnout co nejlépe, ale také klid a sebedůvěru, která je stejně důležitá jako zodpovědná příprava.

Přípravný kurz obsahuje přípravu na testy z matematiky a testy z češtiny.Skládá se ze dvou částí.První část, 20 vyučovacích hodin, probíhá od října do konce kalendářního roku, ve které prohlubujeme znalosti a doháníme neprobranou látku.V druhé části věnujeme 24 hodin výuky vyplňování testových souborů.Setkáváme se v pátky a soboty v malých skupinách v počtu max.20 dětí.

V první části klademe důraz na opakování a procvičování stěžejních témat.Zaměřujeme se také na novou látku, se kterou se na ZŠ nemusí žáci setkat, ale v přijímacím testu se vyskytuje.Náplní druhé části je vypracovávání ilustračních testů.Tvorba testů probíhá pod naším vedením se zřetelem k typickým příkladům, které se objevují na zkoušce.

Opakování na přijímačky se zkušeným pedagogem je smysluplná podpora nejen vědomostí žáka, ale také jeho vnitřní motivace.Předáme vám rady, na co se soustředit a jak si rozvrhnout čas při samotné zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji.

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci.”

U nás je to obráceně.Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob.Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing.Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
M.K. /přijata na gymnázium Ústavní

Dobrý den, paní učitelko, dcera Eliška docházela k Vám a paní učitelce Smolíkové na přípravu k přijímacím zkouškám.

Sice s časovým odstupem, ale přece jen dávám vědět, jak dopadla.Hlásila se na Českolipskou a na Ústavní.Oba typy přijímacích zkoušek složila a splnila kritéria pro přijetí.Na Českolipské ale i přesto byla hodně pod čarou a na Ústavní sedmá pod čarou se ztrátou jednoho bodu oproti poslednímu nad čarou.Podali jsme odvolání a následně je na gymnázium Ústavní přijatá.Děkujeme mockrát za pečlivou přípravu.Jsem přesvědčená, že úspěšné složení zkoušek se jí podařilo právě na základě zkušeností z doučování.

Zdravím Vás.

K.M. /přijata na gymnázium Českolispoká

Milé paní učitelky, omlouvám se, že reaguji až teď, ale alespoň dobrými zprávami.Adélka skládala přijímací zkoušky na Gymnázium Českolipská a Ústavní.Byla úspěšná na obou školách.Volbu jsem pak nechala na ní a rozhodla se pro Českolipskou.To, že šla na přijímačky dobře připravená, s klidem a v pohodě je jistě i Vaše zásluha.Koncepce celého doučovacího kurzu byla perfektní a určitě jí v přípravě hodně pomohl.

Děkujeme za Váš pozitivní přístup a profesionalitu.Rozhodně Vás budeme ve svém okolí chválit a doporučovat.

Přejeme hodně spokojených studentů.

J.A. /přijaté na gymnázium Českolispoká

hlásím dobrou zprávu na gymnázium Českolipská se dostal Petr A., Pavlína K.i Veronika K.

Připravka jim prospěla.

Děkujeme.
+
LekceČeský jazykMatematika
Výuková část
1 13.10.2023

Pravopis – zdvojené souhl., psaní bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně, předpony s, z, předložky s,z

20.10.2023

Obor přirozených čísel – aritmetické operace, číselná osa

2 27.10.2023

Psaní i a y po obojetných souhláskách, pravopis koncovek

03.11.2023

Základní geometrické pojmy, konstrukce rovnoběžek, kolmic, obdélníku, čtverce, trojúhelníku a kružnice

3 10.11.2023

Tvarosloví – slovní druhy, skloňování podst.jm., příd.jm.a mluvnické kategorie sloves

17.11.2023

Obvod a obsah čtverce a obdélníku, povrch krychle a kvádru, určování obsahů pomocí čtvercové sítě

4 24.11.2023

Zájmena a číslovky – druhy a pravopis

01.12.2023

Zlomky, desetinná čísla, vztah des.čísla a des.zlomku

5 08.12.2023

Skladba – věta, základní sklad.dvojice, shoda přísudku s podmětem, souvětí, přímá řeč

15.12.2023

Převody jednotek, sledování závislostí, odečítání hodnot z grafu, slovní a logické úlohy

Testová část
6 05.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

12.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

7 19.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

26.01.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

8 02.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

09.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

9 16.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

23.02.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

10 01.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

8.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

11 15.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

22.03.2024

Práce s testovými soubory - řešení úloh pod vedením učitele, vysvětlení problematických jevů

Opakovací část –⁠ zaostřeno na nedostatky

Opakování na přijímací zkoušky pomáhá páťákům ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají.Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám.Při hravém interaktivním vyučování se snažíme, aby děti zapojily více smyslů najednou a urychlily tak proces zapamatování.Žáci domů dostávají úkoly na procvičení, pracovní listy, ze kterých se mohou připravovat a odkazy na zdroje, ze kterých čerpají při domácí přípravě.

Testovací část – test od testu lepší výsledek

Žáci při lekci postupně vypracovávají testové otázky, odpovědi si zapisují do záznamového archu, který je k vytištění připraven v Google Učebně.Po vypracování části testu otázky společně procházíme a vysvětlujeme chyby, správná řešení a postupy.Při lekci žáci vypracují test celý a pro další kontrolu jej mají po lekci k dispozici opět v Google Učebně spolu s dalšími materiály pro domácí přípravu a případně mohou zhlédnout video celé lekce, která se vždy nahrává.K jednotlivým lekcím se mohou vracet, protože jsou videa a další materiály k dispozici po celou dobu konání kurzu.


Z kurzu si kromě vědomostí dítě odnese
Ukázky z kurzu

Ukázka testů na domácí procvičováníUčitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (online) Pá 15:00–16:30 Říjen–Březen (44 hodin) 13.10.2023 – 22.03.2024 6 500 Kč Přihlásit se
Návod k registraci
Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia (online) So 09:00–12:15
(každou druhou sobotu)
Říjen–Březen (44 hodin) 21.10.2023 – 23.03.2024 6 500 Kč Přihlásit se
Návod k registraci

Platební a organizační podmínky

Přihlášením k výuce odesláním závazné přihlášky, uděluje zákonný zástupce souhlas s případným nahráváním výukových videí, jejichž součástí může být i jeho nezletilé dítě.Videa budou využita pouze pro výuku v rámci kurzu Přijímačky Hravě.