Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia

Přihlásit se na kurz

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium můžou pro dítě v páté třídě znamenat jejich první větší setkání se stresem. Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia žákům poskytují nejen potřebné znalosti a tipy, jak přijímačky zvládnout co nejlépe, ale také klid a sebedůvěru, která je stejně důležitá jako zodpovědná příprava.

Přípravný kurz obsahuje přípravu na testy z matematiky a testy z češtiny. Skládá se ze dvou částí. První část, 20 vyučovacích hodin, probíhá od října do konce kalendářního roku, ve které prohlubujeme znalosti a doháníme neprobranou látku. V druhé části věnujeme 24 hodin výuky vyplňování testových souborů. Setkáváme se v pátky a soboty v malých skupinách v počtu max. 15 dětí.

V první části klademe důraz na opakování a procvičování stěžejních témat. Zaměřujeme se také na novou látku, se kterou se na ZŠ nemusí žáci setkat, ale v přijímacím testu se vyskytuje. Náplní druhé části je vypracovávání ilustračních testů. Tvorba testů probíhá pod naším vedením se zřetelem k typickým příkladům, které se objevují na zkoušce.

Opakování na přijímačky se zkušeným pedagogem je smysluplná podpora nejen vědomostí žáka, ale také jeho vnitřní motivace. Předáme vám rady, na co se soustředit a jak si rozvrhnout čas při samotné zkoušce, aby proběhla co nejúspěšněji.

Vern Law, americký hráč basketbalu řekl:

„Zkušenost je tvrdá učitelka, protože nejprve dává zkoušku, poté lekci.”

U nás je to obráceně. Po náročné přípravě je přijímací zkouška hračkou.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

František Vláčil, český grafik, režisér a scénárista řekl:

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Vy chcete, my chceme a společně určitě vhodný způsob najdeme.

Miroslava Smolíková Spolumajitelka projektu a učitelka českého jazyka

Isokrates řekl:

„Matematika je gymnastika rozumu a příprava na filozofii.”

Pojdme si společně zacvičit, tělocvična je připravená.

Ing. Hana Výborná Spolumajitelka projektu a učitelka matematiky

Ohlasy absolventů
M.K. /přijata na gymnázium Ústavní

Dobrý den, paní učitelko, dcera Eliška docházela k Vám a paní učitelce Smolíkové na přípravu k přijímacím zkouškám.

Sice s časovým odstupem, ale přece jen dávám vědět, jak dopadla. Hlásila se na Českolipskou a na Ústavní. Oba typy přijímacích zkoušek složila a splnila kritéria pro přijetí. Na Českolipské ale i přesto byla hodně pod čarou a na Ústavní sedmá pod čarou se ztrátou jednoho bodu oproti poslednímu nad čarou. Podali jsme odvolání a následně je na gymnázium Ústavní přijatá. Děkujeme mockrát za pečlivou přípravu. Jsem přesvědčená, že úspěšné složení zkoušek se jí podařilo právě na základě zkušeností z doučování.

Zdravím Vás.

K.M. /přijata na gymnázium Českolispoká

Milé paní učitelky, omlouvám se, že reaguji až teď, ale alespoň dobrými zprávami. Adélka skládala přijímací zkoušky na Gymnázium Českolipská a Ústavní. Byla úspěšná na obou školách. Volbu jsem pak nechala na ní a rozhodla se pro Českolipskou. To, že šla na přijímačky dobře připravená, s klidem a v pohodě je jistě i Vaše zásluha. Koncepce celého doučovacího kurzu byla perfektní a určitě jí v přípravě hodně pomohl.

Děkujeme za Váš pozitivní přístup a profesionalitu. Rozhodně Vás budeme ve svém okolí chválit a doporučovat.

Přejeme hodně spokojených studentů.

J.A. /přijaté na gymnázium Českolispoká

hlásím dobrou zprávu na gymnázium Českolipská se dostal Petr A., Pavlína K. i Veronika K.

Připravka jim prospěla.

Děkujeme.
Jak probíhá opakování učiva

Opakování na přijímací zkoušky pomáhá páťákům ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při hravém interaktivním vyučování se snažíme, aby děti zapojily více smyslů najednou a urychlily tak proces zapamatování. Žáci domů dostávají úkoly na procvičení, pracovní listy, ze kterých se mohou připravovat a odkazy na zdroje, ze kterých čerpají při domácí přípravě.

Jak probíhá testovací část

Žáci zapisují odpovědi do testu i do záznamového archu, který se odevzdá. V druhé hodině test společně procházíme, vysvětlujeme a děti si do testového sešitu označují své chyby, ke kterým se později můžou vrátit. Výsledky testů jsou poté pro rodiče dostupné online.Z kurzu si kromě vědomostí dítě odneseUčitelé

Termín a místo

Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia Pá 14:30 - 16:05
ZŠ Chabry, Praha 8
Říjen - Duben (40 hodin) 11. 10. 2019 - 03. 04. 2020 5 500 Kč Obsazeno Máte li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz
Přípravné kurzy na osmiletá gymnázia So 09:00 - 12:15
(každou druhou sobotu)

ZŠ Chabry, Praha 8
Říjen - Březen (44 hodin) 12. 10. 2019 - 28. 03. 2020 5 500 Kč Obsazeno Máte li zájem, můžete se přihlásit jako náhradník na e-mailu
info@prijimackyhrave.cz

Slevy a platební podmínky

Cena za kurz je 5 500 Kč. Uvedenou částku uhraďte převodem na účet u České spořitelny, číslo účtu: 2961654053/0800 (variabilní symbol 08) a to do 14 dnů od potvrzení závazné přihlášky. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Pro sourozence poskytujeme slevy.

Cena za návštěvu samostatné lekce je 280 Kč. Cena za návštěvu sobotní dvoulekce je 550 Kč. Účast je možná pouze v případě volných kapacit. Nutné předem e-mailem nebo telefonicky potvrdit.