Plány pro školní rok 2021–2022

Milí rodiče a zájemci o přípravu na přijímací zkoušky, 

nachystali jsme pro vás plán pro nadcházející školní rok 2021-2022.

V posledním roce jsme se potýkali s problémem pandemie a museli jsme i my přejít na distanční výuku. I když zpočátku problémy byly, nakonec jsme vše ustáli a troufáme si tvrdit, že výuka probíhala na vysoké úrovni, což dokládá i velká spokojenost nejen dětí, ale i rodičů.

Výhodou naší distanční výuky je, že veškerý výukový materiál zůstává po celou dobu na Učebně Googlu a je možné se k němu kdykoli vracet a také všechny lekce jsou nahrávané a také k dispozici. Kromě našich materiálů tam děti najdou i další výuková videa a doporučení na další procvičování.

Všechny děti se nyní distančně učily, připojení a komunikaci zvládly a proto jsme se rozhodli zachovat i v příštím roce formu distančního základního kurzu. Vede nás k tomu obava, že v příštím roce budeme vystaveni dalším restrikcím v souvislosti s covidem a naše forma výuky ( jedná se o zájmovou činnost ) může být opět zavřená mezi prvními. Věříme, že pokud se děti budou ve škole učit prezenčně, naše výuka distančně jim nebude dělat žádné problémy, naopak to bude změna a nenastane problém s dojížděním ze vzdálenějších adres. Všichni lektoři jsou k dispozici a ochotně poradí se vzniklými problémy.

V první lekci děti vypracují vstupní test. Tímto způsobem dostávají rodiče i děti v říjnu, tedy půl roku před konáním přijímaček, informaci, jak na tom jsou se znalostmi v porovnání s vrstevníky z jiných škol. Školní hodnocení, a proto i známky, se bohužel velmi různí a jednoznačný jedničkář z jedné školy by na jiné škole mohl těžce bojoval o dvojky. Vstupní test tedy ukáže, pro koho bude příprava relativně jednoduchá a kdo bude muset „máknout“.

Nabízíme i Zkoušky nanečisto prezenčně, pokud bude situace příznivá a bude nám umožněn vstup do školní budovy. Zkoušky nanečisto nejsou součástí základního kurzu (přihlašují se i platí zvlášť). Zkoušek nanečisto se mohou zúčastnit i ti, kteří nejsou našimi kurzisty. Hodinová dotace přípravného kurzu zůstává stejná. V kurzu s testy pracujeme, úlohy postupně vysvětlujeme a znovu důkladně procvičujeme.

Pokud to situace dovolí tak kromě základního kurzu budou i některé prezenční matematické workshopy, které byly ve své pilotní podobě v roce 2018/2019 velmi vysoce hodnoceny.

Tak jako v uplynulých letech budeme pružně reagovat na další studijní potřeby dětí a v případě zájmu doplníme i workshopy z českého jazyka nebo další matematická témata.

, 03. 05. 2021