Plány pro školní rok 2022-2023

Milí rodiče a zájemci o přípravu na přijímací zkoušky, 

seznamte se zde prosím s plánem výuky pro školní rok 2022-2023.


V uplynulých letech jsme čelili restrikcím a řadě omezení v souvislosti s pandemií, kvůli nimž byla distanční forma výuky jedinou možností.

Navzdory počátečním problémům jsme společně dosáhli online komunikaci a výuku posunuli o několik kvalitativních úrovní výš. A tak díky digitální gramotnosti žáků, trpělivosti a vstřícnosti jejich rodičů a v nemalé míře profesionálnímu přístupu mých kolegů kantorů a jejich nadstandardní přípravě, můžeme být právem pyšní na kus poctivé práce, kterou jsme společně odvedli.

Jednou z výhod distanční výuky je, že veškerý výukový materiál zůstává dostupný po celou dobu na Učebně Googlu a je možné se k němu kdykoli vracet; významným bonusem je nahrávání všech lekcí, jež jsou v případě potřeby žákům k dispozici. Mimo originálních výukových materiálů našeho pedagogického týmu studenti využijí další dostupná výuková videa a případná doporučení na procvičování.

Všechny děti se nyní distančně učily, připojení a komunikaci zvládly, a proto jsme se rozhodli zachovat i v příštím roce formu distančního základního kurzu. Naše rozhodnutí je ovlivněno několika faktory. Nárůst cen za energie, ovlivňuje i ceny pronájmu výukových prostor a byli bychom nuceni zásadně zdražit kurz. Dále i ceny benzínu mohou být problémem při dovážení dětí do kurzu a v neposlední řadě - odborníci ve zdravotnictví stále varují před pravděpodobným nárustem počtu mutací COVID během příští zimy.

Věříme, že pokud se děti budou ve škole učit prezenčně, naše výuka distančně jim nebude dělat žádné problémy, naopak to bude změna a eliminujeme časový a logistický problém s dojížděním dětí - studentů ze vzdálenějších destinací. Naši lektoři jsou plně k dispozici a ochotně poradí s případnými počátečními těžkostmi.

V první lekci děti vypracují vstupní test. Tímto způsobem dostávají rodiče i děti v říjnu, tedy půl roku před konáním přijímaček, informaci, jak na tom jsou se znalostmi v porovnání s vrstevníky z jiných škol. Školní hodnocení, a proto i známky, se bohužel velmi různí a jednoznačný jedničkář z jedné školy by na jiné škole mohl těžce bojoval o dvojky. Vstupní test tedy ukáže, pro koho bude příprava relativně jednoduchá a kdo bude muset „máknout“.

Nabízíme i Zkoušky nanečisto prezenčně, pokud bude situace příznivá a bude nám umožněn vstup do školní budovy. Zkoušky nanečisto nejsou součástí základního kurzu (přihlašují se i platí zvlášť). Zkoušek nanečisto se mohou zúčastnit i ti, kteří nejsou našimi kurzisty. Hodinová dotace přípravného kurzu zůstává stejná. V kurzu s testy pracujeme, úlohy postupně vysvětlujeme a znovu důkladně procvičujeme.

Pokud to situace dovolí, tak kromě základního kurzu budou i některé prezenční matematické workshopy, které se ve své pilotní podobě v roce 2018/2019 setkaly s vysoce pozitivním ohlasem.

Tak jako v uplynulých letech budeme pružně reagovat na další studijní potřeby dětí a v případě zájmu doplníme i workshopy z českého jazyka případně další matematická témata.

, 05. 05. 2022