Úspěšně jsme dokončili přípravné kurzy

Milí rodiče a účastníci přípravných kurzů,

jsme rádi, že se nám podařilo i přes ztížené podmínky všechny kurzy úspěšně distančně dokončit a udělat všechno pro to, abychom připravili žáky na přijímačky co nejlépe. Snažili jsme se zůstat s dětmi v kontaktu i během karantény a zasílat jim výukové materiály. Pro větší pocit jistoty před ostrým termínem zkoušky jsme zařadili opakovací lekci navíc.

Děkujeme za vaše pochvalné e-maily a přejeme mnoho štěstí u přijímací zkoušky.   

Hana Výborná, 28. 05. 2020