Workshopy jako příprava na přijímačky

Termín prvních workshopů se blíží! V sobotu 23. 11. 2019 proběhnou workshopy geometrie, které se můžou hodit jako příprava na gymnázia. Workshop Geometrie – základní pořádáme pro žáky pátých tříd, workshop Geometrie – pokročilí je ideální pro uchazeče na šestiletá a čtyřletá gymnázia.

Po zkušenostech z minulých let víme, že geometrie dělá dětem většinou potíže. Je to pravděpodobně tím, že na geometrii není v hodinách matematiky vymezen dostatečný prostor. Na workshopu žáci geometrii nejen pochopí, ale také si ji oblíbí.

Obdobné je to u slovních úloh, které jsme zařadili do workshopů na březen. Ve slovních úlohách se často chybuje, protože si žák nepřečte důkladně zadání a úlohu proto nepochopí. Na workshopu se budeme snažit přijít slovním úlohám na kloub tak, aby to děti bavilo a motivovalo k další přípravě.

V březnu se koná také workshop z češtiny. Český jazyk je velmi krásný, květnatý a rozmanitý, má ale spoustu záludností a výjimek, které je nutné si zapamatovat nebo odůvodnit. Proto chceme před řádnými přijímacími zkouškami znovu upozornit na největší nástrahy a chytáky.

Podle výsledků z našeho vstupního testu zvažte účast na workshopech a přihlaste se včas. Těšíme se na vás, ať už při zapeklitých matematických úlohách nebo při chytácích z češtiny.

Hana Výborná, 12. 11. 2019