Jak na domácí přípravu

Především - v pohodě. Nejlépe pravidelně v menších dávkách – 30 až 40 minut. Děti, které navštěvují kurzy a odnáší si opravené testy, měly by se ještě jednou podívat na své chyby a správná řešení. Z kurzů si také nosí cvičení pro vypracování probrané látky doma. Dále jsou vhodná pro domácí přípravu různá cvičení na internetu, např. www.onlinecviceni.cz, www.realisticky.cz, www.diktaty.cz apod.

Mladší děti potřebují při domácí přípravě pomoc rodičů. Rozhodnutí studovat osmileté nebo šestileté gymnázium je většinou rozhodnutím rodičů na základě velmi dobrých výsledků ve škole. Jedná se o děti, kterým jde ve škole všechno „samo“ a je pro ně velkým překvapením, když se dostanou mezi stejně nadané děti. Úkoly jsou těžší než ve škole, spolužáci stejně rychlí nebo rychlejší. A najednou se objevuje nutnost, začít se doma připravovat.

Společným cílem rodičů a pedagogů by měla být snaha, aby se tyto děti naučily efektivně učit.

Zcela odlišný přístup vyžaduje příprava deváťáků na čtyřletá gymnázia a střední školy. Motivace těchto mladých lidí je často pro rodiče oříškem. Přimět k samostudiu dospívající, kteří momentálně bojují s nedůvěrou v rady a doporučení dospělých, ale není nemožné. Mezi našimi kurzisty se vždy vyskytne skupina již vyspělejších jedinců, kteří se systematicky doma připravují a aktivně zapojují do lekcí a během základního kurzu působí motivačně na ostatní.

A několik praktických rad: nezapomínat na dostatek tekutin, něco sladkého (mozek potřebuje glukózu) a v neposlední řadě aktivní odpočinek od učení.