Jak vybrat školu a kdo nám s výběrem pomůže?

Každý rodič by měl objektivně zhodnotit možnosti a schopnosti svého dítěte – jeho studijní předpoklady, potenciální talent a v neposlední řadě jeho přání a představy. Je dobré znát názor třídního učitele, trenéra, učitelky v umělecké škole a dalších, kteří znají vaše dítě zase trochu jinak než vy.

V případě nerozhodnosti je možné navštívit školního výchovného poradce, případně se obrátit na pedagogicko psychologickou poradnu nebo na Informační a poradenská střediska Úřadu práce.

Aktuální informaci pro daný rok o všech typech škol v celé ČR najdete v Atlasu školství a v pražském regionu je ucelenou prezentací jednotlivých škol veletrh Schola Pragensis.