Proč navštěvovat přípravné kurzy

Naše základní kurzy začínají v říjnu a během let jsme ověřili, že systematická příprava v délce 5 – 6 měsíců je dostatečně efektivní.

Základní kurz je sestaven ze dvou částí. V první části (říjen až prosinec) se prohlubují znalosti, které děti znají, ale vysvětlují se jevy, s kterými se děti mohou setkat při přijímačkách, ale ve školních plánech je toto učivo zařazeno až po zkouškách.

Druhá část (leden až duben) je věnována nácviku práce s konkrétními testy přijímaček nanečisto. Naše testy respektují formu testů Cermat.

Důvod, proč je příprava v kurzech nutná je forma přijímací zkoušky. Děti se s formulacemi zadání, způsobem zápisu a vyjádření setkávají v této podobě a rozsahu většinou poprvé. Také je nutný nácvik délky soustředění – test z češtiny trvá 60 minut a z matematiky dokonce 70 minut. Pokud nedojde k nácviku práce v delším časovém úseku, dítě má problém udržet pozornost a efektivně test řešit.